Om oss

MSkoglund Miljö- och jaktkonsult kan erbjuda tjänster inom miljöområdet och fysisk planering, jaktskytte och viltvård. Projektledning, stöd vid utredningar och remissyttranden, utarbetande av miljökonsekvens-beskrivningar och miljöeffektutredningar, anmälan eller ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet, utarbetande av skriftliga råd samt olika typer av utbildning och praktisk handledning.
 

Företaget har avtal med Skytteorganisationernas samarbetsdelegation att biträda landets ca 5000 skjutbanor belägna i olika typer av miljöfrågor, vi hjälper årligen skytteföreningar med råd eller biträder vid behov i samband med förelägganden eller krav från myndigheter när det gäller anmälan, egenkontroll, tillsynsavgifter, avtal, bullerstörningar, bullerberäkningar och mätningar, sanering eller andra miljörelaterade åtgärder. Vi har också vid behov företrätt kunden vid överklaganden till länstyrelser och miljödomstolar.
Företaget genomför föreläsningar inom miljöområdet för skytteföreningar och organisationer.

Inom området jakt och skytte har vi genomfört skytteevent, skytteträning inför jägarexamen och för jaktföreningar.

Samarbeten

Vid till exempel geologiska undersökningar, analyser och skottbullerutredningar  samarbetar vi med företag som är specialiserade och certifierade inom dessa områden.
 

I utbildningsfrågor samarbetar vi med ViMe fritid som tillhandahåller jägarutbildningar och skytteutbildningar för jägare.
vimefritid@gmail.com